Saradnici: Postani saradnik

eServis.net®

nudi saradnju pojedincima, udruženjima, agencijama, firmama ... bez obzira na lokaciju. Zainteresovani smo za proširivanje poslovanja na svim kontinentima.

Nije važno gde se nalazite u Beogradu, Pekingu, Sidneju, Moskvi ili na Havajima važno je da želite da radite i posredujete prilikom pronalaženja poslova. Svakom saradniku se nudi mogućnost zarade u visini njegovih zalaganja.

Potrebni su nam perspektivni saradnici za zajedničko učestvovanje na globalnom tržištu.

Posebno smo zainteresovani za saradnike na Engleskom, Ruskom, Španskom i Kineskom govornom području.

Posao našeg saradnika je ogleda u pronalaženju zainteresovanih klijente za spektar naših usluga. Po sklapanju posla sa klijentom saradnik koji je posredovao u sklapanju posla ima procentualno učešće u ugovorenoj ceni.

Da bi ste bili naš saradnik dovoljno je da se prijavite na našem sajtu gde će vam naša tehniča služba dati detaljnija uputstva.

 

[an error occurred while processing this directive]